Cinsiyet Seçimi

Cinsiyet seçimi, embriyolara genetik test yapılarak doğacak olan çocuğun cinsiyetinin gebe kalmadan önce belirlenmesi işlemidir. Bu işlem aynı zamanda embriyoda genetik bir bozukluk olup olmadığınıda gösterir. Cinsiyet tayini sadece tüp bebek ve genetik tanı yöntemi ile kesin olarak yapılabiliyor. Bu işlem, çiftlere istedikleri cinsiyette çocuk sahibi olma ve aile planlaması olanağı sağlarken sağlıklı embriyoları da ayırt etmenize yardımcı olur.

PGT (preimplantasyon genetik tanı), tüp bebek yoluyla embriyoların cinsiyetlerinin tespitini sağlar. Bu durumda başarı oranı %100 olarak kabul edilir. Çünkü PGT, embriyonun cinsiyetini net olarak görmenizi sağlar. Seçilen embriyonun transferi ile cinsiyetin doğru belirlenmesi kesin olur. Cinsiyet belirleme işlemi tüp bebek işlemiyle temelde aynı adımlara sahiptir. Tüp bebek adımlarına ek olarak yalnızca embriyolarınız genetik taramayla erkek ve dişi olarak belirlenir. Bu belirleme işlemi her ne kadar tam bir kesinliğe sahipse de işleme girecek embriyoların istatistiksel olarak yarısı istenen cinsiyete sahip olmaz. Bazen sağlıklı tüm embriyolarınız tercih etmediğiniz cinsiyette olabilir ya da tercih ettiğiniz cinsiyetteki embriyolar yeterince sağlıklı olmayabilir.

PGT Yönteminin Avantajları

• Tüp Bebek uygulamasının başarısını artırır.
• Klinik gebelik oranını artırır.
• Gebeliği düşük ile sonuçlanma riskini azaltır.
• Gebeliğin tıbbi sonlandırma gerekliliğini azaltır.
• Çoğul gebelik oranını azaltır.
• Tekrarlayan başarısız IVF denemelerinin mali yük ve psikolojik baskıyı azaltır.
• Erkek veya Kız çocuk isteyen aileye istenilen cinsiyeti seçme hakkı tanır.